Loading...
Ważne terminy2023-06-06T11:13:03+00:00

Ważne terminy

do 7.06.2023 

 • Termin przyjmowania zgłoszeń

7 dni

 • Termin wpłaty opłaty rejestracyjnej – 7 dni od daty wystawienia faktury

21 dni

 • Termin wpłaty zaliczki w wysokości 50% wartości wynajętej powierzchni wystawienniczej – w ciągu 21 dni po otrzymaniu od Organizatora „Potwierdzenia przyjęcia zamówienia”

9.05.2023

 • Termin uzyskania zniżki 10% wartości zamówionej powierzchni brutto, przy wpłacie całej należności (pod warunkiem uiszczenia obowiązkowej zaliczki oraz opłaty rejestracyjnej)

od 10.05.2023 do 30.05.2023

 • Termin uzyskania zniżki 5% wartości zamówionej powierzchni brutto, przy wpłacie całej należności (pod warunkiem uiszczenia obowiązkowej zaliczki oraz opłaty rejestracyjnej)

od 29.06.2023

 • Organizator informuje Wystawcę o ostatecznej lokalizacji stoiska (wraz z jego numerem), co wyraża w dokumencie „Potwierdzenie lokalizacji stoiska”

30.06.2023

 • Ostateczny termin przesłania logo firmy do katalogu

14.07.2023

 • Dzień, po którym wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi przy odwołaniu uczestnictwa

14.07.2023

 • Dzień, do którego możliwa jest zmiana kwalifikacji stoiska na zabudowę własną

14.07.2023

 • Termin zamówienia wyposażenia dodatkowego oraz mediów (przyłącza elektryczne, wodno-kanalizacyjne, dostęp do sieci internetowej). Po tym terminie w/w zamówienie będzie realizowane tylko w miarę możliwości

14.07.2023

 • Termin przedstawienia planu stoiska z zaznaczeniem mediów, gdy stoisko jest realizowane przez Organizatora

14.07.2023

 • Termin dostarczenia dokumentacji i dokonania uzgodnień, gdy Wystawca zamierza postawić tymczasowy obiekt budowlany

14.07.2023

 • Termin zgłoszenia danych firmy – Wykonawcy Zabudowy w przypadku, gdy stoisko nie jest realizowane przez Organizatora

14.07.2023

Termin przesłania do Biura Targów projektów stoisk wewnętrznych i zewnętrznych:

stoiska parterowe:

– projekt zabudowy (wizualizacja):

a) rzut poziomy ze wskazaniem miejsca lokalizacji przyłączy elektrycznych lub/i elektrycznej tablicy rozdzielczej i podłączenia wody (jeżeli występuje),

b) przekrój pionowy z określeniem wysokości poszczególnych elementów. Projekt powinien także zawierać niezbędny opis i specyfikację zastosowanych materiałów, które muszą spełniać określone warunki (patrz pkt. 10.1. PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻ. OBOWIĄZUJĄCE UCZESTNIKÓW TARGÓW ENERGETAB 2023

stoiska piętrowe:

projektu zabudowy (jak wyżej)
oraz dodatkowo należy przesłać: schematyczny projekt konstrukcji z naniesionymi elementami konstrukcyjnymi, ich rodzajem, przekrojem, wymiarami.

Dokumentacja powinna być przedstawiona w języku polskim oraz zatwierdzona przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie konstrukcji budowlanych

29.07.2023

 • Ostateczny termin przyjmowania reklam do katalogu

11.08.2023

 • Termin płatności pozostałej części należności za udział w Targach

 11.08.2023

 • Termin, po którym istnieje obowiązek uiszczenia pełnej kwoty za uczestnictwo i zamówione usługi przy odwołaniu uczestnictwa

 11.09.2023 (do godz. 9:00)

 •  Ostateczny termin zakończenia prac montażowych zabudowy stoiska

11-14.09.2023

 • Od godz. 20:00 w dniu 11.09.2023 do godz. 20:00 w dniu 14.09.2023 – Organizator zapewnia dozór obiektów targowych

15.09.2023

 • W ciągu 24 godzin od zakończenia targów – obowiązek demontażu eksponatów

16.09.2023

 • W ciągu 48 godzin od zakończenia targów – obowiązek likwidacji stoiska w przypadku, gdy nie jest realizowane przez Organizatora

Pobierz terminarz