Loading...
Ważne terminy2021-08-02T08:37:43+00:00

Ważne terminy

18.06.2021

 • Ostateczny termin przesłania logo firmy do katalogu

15.07.2021

 • Dzień, po którym wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi przy odwołaniu uczestnictwa

15.07.2021

 • Dzień, do którego możliwa jest zmiana kwalifikacji stoiska na zabudowę własną

15.07.2021

 • Termin zamówienia wyposażenia dodatkowego oraz mediów (przyłącza elektryczne, wodno-kanalizacyjne, dostęp do sieci internetowej). Po tym terminie w/w zamówienie będzie realizowane tylko w miarę możliwości

15.07.2021

 • Termin przedstawienia planu stoiska z zaznaczeniem mediów, gdy stoisko jest realizowane przez Organizatora

15.07.2021

 • Termin dostarczenia dokumentacji i dokonania uzgodnień, gdy Wystawca zamierza postawić tymczasowy obiekt budowlany

15.07.2021

 • Termin zgłoszenia danych firmy – Wykonawcy Zabudowy w przypadku, gdy stoisko nie jest realizowane przez Organizatora

15.07.2021

Termin przesłania do Biura Targów:

 • stoiska nie przekraczające standardowej wysokości 2,5m
  • plan zabudowy (z zaznaczeniem zamówionych mediów)
  • specyfikacja zastosowanych materiałów
 • stoiska przekraczające standardową wysokość 2,5m
  • projekt zabudowy
  • rzut poziomy ze wskazaniem miejsca lokalizacji elektrycznej tablicy rozdzielczej i podłączenia wody (jeżeli występuje)
  • rzut pionowy z określeniem wysokości poszczególnych elementów
 • stoiska piętrowe
  • projekt zabudowy
  • szkic konstrukcji z naniesionymi elementami konstrukcyjnymi ich rodzajem, przekrojem, wymiarami
  • dokumentacja powinna być zatwierdzona przez osoby posiadające uprawnienia do projektowania konstrukcji budowlanych

  Plany lub projekty wszystkich stoisk powinny zawierać niezbędny opis i specyfikację zastosowanych materiałów wraz z kopiami atestów stwierdzających ich zgodność
  z polskimi przepisami przeciwpożarowymi.

23.07.2021

 • Ostateczny termin przyjmowania reklam do katalogu

13.08.2021

 • Termin płatności pozostałej części należności za udział w Targach

 15.08.2021

 • Termin, po którym istnieje obowiązek uiszczenia pełnej kwoty za uczestnictwo i zamówione usługi przy odwołaniu uczestnictwa

 13.09.2021 (do godz. 9:00)

 •  Ostateczny termin zakończenia prac montażowych zabudowy stoiska

13-16.09.2021

 • Od godz. 20:00 w dniu 13.09.2021 do godz. 20:00 w dniu 16.09.2021 – Organizator zapewnia dozór obiektów targowych

17.09.2021

 • W ciągu 24 godzin od zakończenia targów – obowiązek demontażu eksponatów

18.09.2021

 • W ciągu 48 godzin od zakończenia targów – obowiązek likwidacji stoiska w przypadku, gdy nie jest realizowane przez Organizatora

Pobierz terminarz