Loading...
Pierwszeństwo z wystawy2023-09-12T14:15:15+00:00

Pierwszeństwo z wystawy

Pani Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 lutego 2023 r. podpisała obwieszczenie o wskazaniu wystawy dającej pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na niej wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego.
Przedmiotowe obwieszczenie zostało opublikowane w Monitorze Polskim z dnia 7 marca 2023 w pozycji 254 (kopia obwieszczenia w załączeniu).
Tzw. prawo „pierwszeństwa z wystawy” jest ogłoszone jest w Monitorze Polskim. Plik można pobrać tutaj.

Prosimy o zwrócenie uwagi, iż przed dokumentami „pierwszeństwa z wystawy” Urząd Patentowy RP stawia szereg wymagań:

I. Dowód pierwszeństwa wynikającego z wystawienia wzoru przemysłowego powinien zawierać:

  1. zaświadczenie kierownika wystawy o wystawieniu wzoru przemysłowego na danej wystawie; zaświadczenie zawiera nazwisko i imię lub nazwę wystawcy, nazwę, okres trwania i miejsce wystawy, datę wystawienia wzoru przemysłowego oraz stwierdzenie tożsamości wystawionego przedmiotu z załączoną ilustracją tego przedmiotu
  2. ilustracje wystawionego przedmiotu, ujawniające jego istotne cechy, poświadczone przez kierownika wystawy w sposób niebudzący wątpliwości, co do autentyczności treści tych dokumentów
  3. dokument stwierdzający charakter wystawy

Dowód pierwszeństwa może obejmować kilka odmian wzoru, jeżeli wszystkie te odmiany były wystawione na wystawie. Jeżeli przedmiotem wzoru przemysłowego jest wyrób włókienniczy, do dowodu pierwszeństwa mogą być dodatkowo dołączone próbki materiału włókienniczego poświadczone przez kierownika wystawy.

II. Dowód pierwszeństwa wynikającego z wystawienia wzoru użytkowego powinien zawierać:

  1. zaświadczenie kierownika wystawy o wystawieniu wzoru użytkowego na danej wystawie; zaświadczenie to powinno zawierać nazwisko i imię lub nazwę wystawcy, nazwę i miejscowość, okres jej trwania, datę wystawienia wzoru użytkowego, a także stwierdzenie tożsamości wystawionego przedmiotu z załączonym opisem i rysunkiem tego przedmiotu
  2. opis i rysunek wystawionego przedmiotu, ujawniających jego istotne cechy techniczne, poświadczone przez kierownika wystawy w sposób niebudzący wątpliwości co do autentyczności treści tych dokumentów
  3. dokument stwierdzający charakter wystawy.

W związku z powyższym wystawca, który ma zamiar skorzystania z prawa pierwszeństwa z wystawy ENERGETAB 2020 proszony jest o przygotowanie odpowiedniej dokumentacji oraz wcześniejszego powiadomienia ZIAD, o takim zamiarze, aby można było uzgodnić termin spotkania z rzecznikiem patentowym reprezentującym Organizatora targów i weryfikującym przedstawione przez Wystawcę dokumenty i przedmiot.

Poniżej można pobrać:
1. Formularz  zgłoszeniowy

Prosimy o wypełnienie i podpisanie formularza w dwóch egzemplarzach, a następnie o dostarczenie go do Biura Targów.
Kontakt w sprawie dalszego postępowania z wykorzystaniem fachowej pomocy rzecznika patentowego pod nr tel . +48 693 117 164 – Marcin Borgieł (Biuro Zarządu ZIAD)

2. Klauzulę informacyjną