Loading...
Rejestracja na konferencje2021-09-02T10:34:36+00:00

Rejestracja na konferencje organizowane podczas Międzynarodowych Targów ENERGETAB 2021

Niniejsza rejestracja dotyczy zarówno uczestnictwa bezpośredniego- obecność na sali konferencyjnej (ilość miejsc ograniczona) oraz uczestnictwa zdalnego – poprzez transmisję internetową (połączenie realizowane poprzez link wysłany przez Organizatora konferencji).

Jestem zainteresowany uczestnictwem w następujących konferencjach:

K1. Sprawiedliwa Transformacja Energetyczna w dniu 14-09-2021 od godz. 12:00 (do 14:00)
uczestnictwo zdalne K1uczestnictwo lokalne K1

K2. Plany rozwojowe elektroenergetycznych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych w dniu 15-09-2021 od godz. 13:00 (do 15:00)
uczestnictwo zdalne K2uczestnictwo lokalne K2

K3. Zastosowanie robotów w przemyśle elektromaszynowym i energetyce w dniu 16-09-2021 od godz. 10:00 (do 12:00)
uczestnictwo zdalne K3uczestnictwo lokalne K3

Uwagi:
1. W dniu konferencji w godzinach dopołudniowych do zarejestrowanych uczestników, na podany powyżej adres e-mailowy, zostanie wysłany link do realizacji połączenia.
Link zostanie wysłany zarówno do rejestrujących uczestnictwo zdalne jak i lokalne.
2. Zgłaszający „udział lokalny” w konferencji proszeni są o podpisanie listy obecności przy wejściu na salę konferencyjną. Na sali konferencyjnej będą obowiązywały przepisy sanitarne GIS (liczba uczestników ograniczona), aktualne w dniu organizacji konferencji (np. dystans, maseczki).
3. Udział w konferencjach jest bezpłatny.

Aby uzyskać więcej informacji napisz na adres: konferencje@energetab.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych