Loading...
Konkurs targowy – wyniki2023-09-19T13:14:23+00:00

Wyniki konkursu targowego

Informujemy, że do Komisji Konkursowej wpłynęły 42 zgłoszenia produktów do konkursu Energetab 2023 oraz 2 wnioski o Medal Prezesa SEP

Organizator targów  dziękuje Wystawcom, którzy zgłosili swoje produkty, a tym samym wzięli udział w konkursie targowym podczas 36. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB 2023.
Laureatom Konkursu Targowego serdecznie gratulujemy!
Jednocześnie już teraz zapraszamy wszystkich Wystawców do wzięcia udziału w kolejnym konkursie targowym, tym razem na 37. Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB 2024, które odbędą się w dniach 17 – 19 września 2024 r.

Medale i wyróżnienia tegorocznych targów ENERGETAB

Statuetka Min. Funduszy i Polityki Regionalnej za produkt:
TPM Air – Rozdzielnica pierścieniowa SN do 24 kV bez zawartości SF6
zgłoszony przez firmę: ZPUE S.A.

Puchar Ministra Klimatu i Środowiska za produkt:
Stos stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych (rSOC)
zgłoszony przez firmę: Instytut Energetyki – Instytut Badawczy

Nagroda Prezydenta Miasta Bielsko-Biała za produkt:
Oprawa oświetleniowa LUXA DOB
zgłoszony przez firmę: Ledolux Poland Sp. z o. o.

Medal Prezesa SEP  za produkt:
Inteligentny System Zarządzania Energią – SEMS (Smart Energy Management System)
zgłoszony przez firmę: Zaklad Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o.

Złoty Medal Targów ENERGETAB 2023 za produkt:
SO-52v11-AUT „Zabezpieczenie linii kablowych średniego napięcia z wykrywaniem zwarć przerywanych”
zgłoszony przez firmę:  MIKRONIKA Sp. z o.o.

Srebrny Medal Targów ENERGETAB 2023 za produkt:
EconiQ wyłącznik LTA 145 D1 bez gazu SF6
zgłoszony przez firmę: Hitachi Energy Poland Sp. z o.o.

Brązowy Medal Targów ENERGETAB 2023 za produkt:
Końcówki kablowe rurowe szczelne aluminiowo-miedziane typu KMA
zgłoszony przez firmę: Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM sp. z o.o.

Złoty Medal PSE S.A. za produkt:
Terminale zabezpieczeniowe TZX-11
zgłoszony przez firmę: Zakład Produkcyjny Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o.

Puchar Prezesa PTPiREE za produkt:
Watucab Ψ – głowica systemu Watucab do instalacji kabli elektroenergetycznych średnich napięć z wykorzystaniem rurociągów kablowych
zgłoszony przez firmę: ARINET Sp. z o.o.

Puchar Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska za produkt:
PSIneplan – kompleksowe rozwiązanie do analizy, planowania, optymalizacji i symulacji sieci elektroenergetycznych
zgłoszony przez firmę: PSI Polska Sp. z o.o.

Statuetka „Złoty Volt” Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki za produkt:
BPS Inteligent Line – Busbar Processing Station grupa inteligentnych urządzeń do obróbki szyn prądowych
zgłoszony przez firmę: ERKO sp. z o.o. sp. k.

Statuetka Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej za produkt:
Safety Now
zgłoszony przez firmę: HABER Energia Sp. z o.o.

Puchar Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za produkt:
Fundamenty prefabrykowane SF pod słupy mocne wg EUROCODU 2, demonstracja na przykładzie: SF 600×600/432 [6M48] zgłoszony przez firmę: WPŻ Elbud Gdańsk Sp. z o.o.

Statuetka „Złotego Lwa” Fundacji im. Kazimierza Szpotańskiego  za produkt:
System rozdziału mocy LFC dla bloków energetycznych
zgłoszony przez firmę: INSTYTUT AUTOMATYKI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH Sp. z o.o.

Wyróżnienie Honorowe Targów ENERGETAB 2023 za produkt:
comander amiROUTER
zgłoszony przez firmę: ANDRA Sp. z o.o.

Wyróżnienie Honorowe Targów ENERGETAB 2023 za produkt:
Automat do produkcji wiązek Zeta 620
zgłoszony przez firmę: EVOLTEC Tomasz Pawłowski

Wyróżnienie Honorowe Targów ENERGETAB 2023 za produkt:
Podnośnik Versalift VTL-140-F zamontowany na podwoziu Mercedes Sprinter 3,5t
zgłoszony przez firmę: HDW Polska Spółka z o.o.

Wyróżnienie Honorowe Targów ENERGETAB 2023 za produkt:
Tester oleju transformatorowego TOR-2
zgłoszony przez firmę: MERAZET S.A.

Wyróżnienie Honorowe Targów ENERGETAB 2023 za produkt:
P-Laser: izolacja na bazie polipropylenu do kabli energetycznych SN i WN. Innowacja produktowa dla kabli z izolacją wytłaczaną
zgłoszony przez firmę: PRYSMIAN POLAND Sp. z o.o.

Wyróżnienie Honorowe Targów ENERGETAB 2023 za produkt:
Rodzina Przekaźników Półprzewodnikowych i Sterowników Mocy
zgłoszony przez firmę: Relpol S.A.

Wyróżnienie Honorowe Targów ENERGETAB 2023 za produkt:
Rozdzielnica SM AirSeT
zgłoszony przez firmę: Schneider Electric Polska Sp. z o.o.

Wyróżnienie Honorowe Targów ENERGETAB 2023 za produkt:
DIRIS DIGIWARE
zgłoszony przez firmę: SOCOMEC POLSKA Sp. z o.o.

Puchar redakcji miesięcznika Energetyka za najciekawszą prezentację targową stoiska
dla firmy: MIKRONIKA Sp. z o.o.

Spośród zgłoszonych produktów 10-cio osobowa Komisja Konkursowa której przewodniczył prof. Jakub Kupecki – dyrektor Instytutu Energetyki w Warszawie wyróżniła 22 produkty. Wyróżnienia zostały wręczone reprezentantom zgłaszających firm podczas uroczystej inauguracji targów.
Poniżej omówiono niektóre z wyróżnionych produktów.

Jednym z priorytetowych zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych w zakresie sieci dystrybucyjnych jest budowa sieci kablowych – bardziej niezawodnych od sieci napowietrznych. Stąd duże zainteresowanie wzbudziła technologia firmy Arinet wciągania (nawet kilku kilometrowych) kabli średniego napięcia do uprzednio ułożonych rurociągów kablowych, z wykorzystaniem specjalistycznej głowicy Watucab Ψ, która została wyróżniona pucharem Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Kolejnym technologicznym rozwiązaniem usprawniającym i skracającym czas budowy linii najwyższych napięć (400 kV) były „Fundamenty prefabrykowane SF pod słupy mocne” zademonstrowane przez WPŻ Elbud Gdańsk. Wyróżniony pucharem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa eksponat fundamentu ważący ponad 50 ton i wysoki na ok. 5 m robił duże wrażenie na zwiedzających.

Wśród najnowszych aparatów i urządzeń rozdzielczych prezentowanych na targach można zaobserwować stopniowy odwrót od stosowania gazu SF6, który co prawda ma doskonałe własności izolacyjne i gaśnicze ale z drugiej strony – bardzo negatywny wpływ na środowisko (1 kg SF6 odpowiada 23 tonom CO2). Wśród prezentowanych nowych urządzeń, w których wyeliminowano stosowanie gazu SF6 można wymienić wyłącznik izolacyjny typu LTA 145 D1 EconiQ firmy Hitachi Energy, który został wyróżniony Srebrnym Medalem targów ENERGETAB 2023, rozdzielnicę pierścieniową SN do 24 kV typu TPM Air produkcji ZPUE S.A., wyróżnioną Statuetką Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, czy też wyróżnioną rozdzielnicę SM AirSeT produkcji Schneider Electric. Każdego roku istotną część ekspozycji targowej stanowią programowalne terminale zabezpieczeniowe i układy automatyki pomiarowej.

I tak, Złotym Medalem Polskich Sieci Elektroenergetycznych wyróżnione zostały terminale zabezpieczeniowe TZX-11, pełniące funkcje zabezpieczeń różnego typu pól stacji elektroenergetycznych, opracowane i produkowane przez Zakład Produkcyjny Aparatury Elektrycznej ZPrAE – znaną polską firmę, której kolejne generacje zabezpieczeń szyn zbiorczych skutecznie chronią liczne stacje WN od niezwykle groźnych zwarć wewnętrznych.

Natomiast Złotym Medalem targów ENERGETAB 2023 zostało wyróżnione „Zabezpieczenie linii kablowych średniego napięcia z wykrywaniem zwarć przerywanych SO-52v11-AUT” produkowane przez kolejną polską firmę – MIKRONIKA Sp. z o.o., której systemy dyspozytorskie SCADA są szeroko stosowane w polskiej energetyce.

Nie można tutaj nie wspomnieć o nowym produkcie znakomitego polskiego producenta przekaźników elektromechanicznych RELPOL S.A., który właśnie uruchomił produkcję całej rodziny „półprzewodnikowych przekaźników i sterowników mocy”, a które lepiej od elektromechanicznych sprawdzają się w aplikacjach, gdzie zachodzi potrzeba szybkiego i wielokrotnego załączenia, korzystny jest też brak elementów ruchomych.

Z wielu prezentowanych na targach systemów analizy, monitoringu, optymalizacji zarządzania energią, Medalem Prezesa SEP został wyróżniony system SEMS firmy AREX z WB Group i system PSIneplan firmy PSI Polska, wyróżniony Pucharem Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska.

Na targach licznie prezentowane były też narzędzia, podzespoły i urządzenia przydatne przy robotach budowlano – montażowych, instalacyjnych czy prefabrykacji rozdzielnic. Wśród nich Statuetką „Złoty Volt” PIGE wyróżniono grupę urządzeń do obróbki szyn prądowych „BPS Inteligent Line” firmy ERKO, końcówki kablowe rurowe szczelne aluminiowo-miedziane typu KMA firmy ZAE ERGOM, które zdobyły Brązowy Medal targów ENERGETAB 2023 oraz szwajcarski „automat do produkcji wiązek Zeta 620”, prezentowany przez firmę EVOLTEC. Cenną nagrodą Prezydenta Bielska-Białej wyróżniono „oprawę oświetleniową LUXA DOB” z firmy Ledolux Poland, przeznaczoną do efektywnego energetycznie i zdalnie regulowanego oświetlenia drogowego Cechuje ją nadto niska awaryjność i długa żywotność (przekraczająca 100 tys. godzin).

O technologiach wodorowych i tworzeniu gospodarki wodorowej opartej o tzw. zielony wodór otrzymywany z wykorzystaniem OZE wiele się w Polsce pisze, tworzy strategie wodorowe, powstały też „doliny wodorowe”. Uważa się, że transformacja energetyczna w Polsce nie uda się bez zbudowania odpowiednio dużej gospodarki wodorowej. Jak do tej pory na targach ENERGETAB nie spotykaliśmy wielu produktów bezpośrednio powiązanych z technologią wodorową.
Dlatego też z wyjątkowym zainteresowaniem oczekiwano prezentacji opracowanego przez Instytut Energetyki – Instytut Badawczy i wytworzonego w jego agendach urządzenia: „Stos stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych (rSOC)”. W zależności od potrzeb odbiorców czy sieci zaprezentowany „stos ogniw” może pracować jako generator energii elektrycznej i ciepła tj. pracować w trybie ogniwa paliwowego lub jako generator wodoru w trybie elektrolizera. Pozwala to na jego wykorzystanie jako magazynu energii (konwersja energii elektrycznej na energię chemiczną zawartą np. w wodorze i odwrotnie). Charakterystyczną cechą tej technologii jest jej modularność i łatwa skalowalność mocy – moc wzrasta wraz z ilością połączonych ze sobą stosów. Stos Instytutu Energetyki jest też mocno konkurencyjny w stosunku do zagranicznych technologii, oferując podobne parametry pracy (np. stabilność pracy w szerokim zakresie obciążenia) przy bardziej kompaktowych gabarytach i znacznie niższych kosztach.

Te wszystkie atuty innowacyjnego „stosu rSOC” zadecydowały o otrzymaniu przez Instytut Energetyki najwyższego wyróżnienia w konkursie targów ENERGETAB – mianowicie Pucharu Ministra Klimatu i Środowiska.