Loading...
Formularze zgłoszeniowe-tekst bez formularzy2022-04-19T09:36:17+00:00

Formularze zgłoszeniowe

Aby otrzymać Formularze Zgłoszeniowe na targi ENERGETAB 2022 proszę wysłać e-mail na adres: wystawa@ziad.bielsko.pl

Regulamin i przepisy techniczne stanowią integralną część formularza – zgłoszenie udziału w targach jest równoznaczne z akceptacją tych dokumentów.

Informacja o opłatach rejestracyjnych – Załącznik nr 1 do Regulaminu, klauzula o danych osobowych.