Loading...
Catering – informacje dla firm cateringowych2021-06-29T10:31:34+00:00

Szanowni Państwo,

jako organizatorzy Targów ENERGETAB, które odbędą się w dniach od 14 – 16 września 2021 r. dążymy do zapewnienia uczestnikom targów jak najlepszej oferty, także w zakresie usług cateringowych.

Jednak, ze względów organizacyjnych związanych z zapewnieniem przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom targów, wprowadza się ograniczenia wjazdu na ten teren, dostawców usług cateringowych.

Dlatego też dążymy do ograniczenia liczby dostawców cateringu dla wystawców.

Będziemy preferować i reklamować wśród wystawców tych dostawców cateringu, którzy wykupią „licencje” w porozumieniu z Biurem Targów.
Firmy ubiegające się o „licencję” powinny przesłać: referencje, oświadczenia o możliwościach wykonawczych i transportowych – nie dotyczy firm, które uzyskały „licencję” w ubiegłym roku.

Firmy po wykupieniu „licencji” zostaną poinformowane o zasadach poruszania się po ciągach komunikacyjnych, uzyskają szczegółowe informacje o lokalizacji wystawców oraz ich dane kontaktowe zostaną udostępnione wystawcom targów na stronie www.energetab.pl/uslugi_dodatkowe.php, w zakładce Catering.

Firmy, które nie uzyskają „licencji” będą zobligowane do zapłaty za każdorazowy wjazd na teren targów, szczególnie w ciągach komunikacji pieszej pomiędzy poszczególnymi pawilonami.

Pragniemy podkreślić, że nasze działania podyktowane są troską o bezpieczeństwo wszystkich uczestników targów.