Loading...
Catering – informacje dla firm cateringowych2023-03-29T09:51:35+00:00

Szanowni Państwo,
jako organizatorzy Targów ENERGETAB, które odbędą się w dniach od 12–14 września 2023 r. dążymy do zapewnienia uczestnikom targów jak najlepszej oferty, także w zakresie usług cateringowych.

Jednak, ze względów organizacyjnych związanych z zapewnieniem przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom targów, wprowadza się ograniczenia wjazdu na ten teren, dostawców usług cateringowych.

Będziemy preferować i reklamować wśród wystawców tych dostawców cateringu, którzy wykupią „licencje” w porozumieniu z Biurem Targów.
Firmy ubiegające się o „licencję” powinny przesłać: referencje, oświadczenia o możliwościach wykonawczych i transportowych – nie dotyczy firm, które uzyskały „licencję” w ubiegłym roku.

Firmy po wykupieniu „licencji” zostaną poinformowane o zasadach poruszania się po ciągach komunikacyjnych, uzyskają szczegółowe informacje o lokalizacji wystawców oraz ich dane kontaktowe zostaną udostępnione wystawcom targów na naszej stronie w zakładce Usługi dodatkowe/Catering

Firmy, które nie uzyskały „licencji” są zobligowane do zapłaty: 75,00 zł brutto za każdorazowy wjazd na teren targów, szczególnie w ciągach komunikacji pieszej pomiędzy poszczególnymi pawilonami.
Pragniemy podkreślić, że nasze działania podyktowane są troską o bezpieczeństwo wszystkich uczestników targów.