Aktualności


  • 5 września 2022r.

Rejestracja zwiedzających

Rozpoczęliśmy rejestrację zwiedzających  na targi – https://rejestracja.energetab.pl


  • 22 sierpnia 2022r.

Budowa pawilonów

Rozpoczęliśmy budowę pawilonów namiotowych na targi.


  • 18 sierpnia 2022r.

Lista wystawców

Umieściliśmy na stronie www aktualną listę wystawców.


  • 18 marca 2022r.

Ulga na udział w targach w Polskim Ładzie!

Dzięki uldze na ekspansję podatnik będzie mógł odliczyć koszty, które musi ponieść,
aby rozszerzać swoje rynki zbytu zarówno krajowe, jak i zagraniczne:
• wydatki mogą zostać odliczone dwukrotnie: jako koszty uzyskania przychodów oraz
w ramach ulgi,
• odliczeniu może podlegać do 1 mln zł w roku podatkowym.

Kosztami kwalifikowanymi będą koszty poniesione m.in. na uczestnictwo w targach, a w szczególności poniesione na:
• organizację miejsca wystawowego,
• zakup biletów lotniczych dla pracowników i podatnika,
• zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników i podatnika;
oraz działania promocyjno-informacyjne, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu.

Głównym celem ulgi jest możliwość dodatkowego odliczenia wartości wydatków, które są kosztami uzyskania przychodów i mają związek ze zwiększeniem przychodów ze sprzedaży produktów. Stanowi to zachętę do rozszerzania działalności nie tylko na rynku krajowym, ale także na zagranicznych rynkach zbytu.

Jak skorzystać z ulgi na ekspansję w Polskim Ładzie:
Ulga ta polega na możliwości dodatkowego odliczenia kosztów, które musi ponieść podatnik, aby rozszerzać swoje rynki zbytu, w tym zagraniczne. Wydatki na ekspansję mogą zostać odliczone – raz jako koszty uzyskania przychodów, drugi raz w ramach ulgi jako odliczenie od podstawy opodatkowania (podstawy obliczenia podatku) – przy czym dla celów ulgi do wysokości nie większej niż 1 mln zł (limit skorzystania z ulgi).

Warunkiem odliczenia jest wzrost przychodów ze sprzedaży produktów lub osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, lub nieoferowanych
w danym kraju, w ciągu dwóch lat, licząc od roku podatkowego, w którym podatnik poniósł koszty.

Źródło: Ministerstwo Finansów


 

2022-09-08T10:19:02+00:00