Loading...
Wystąpienia promocyjne2019-09-11T11:14:35+00:00

Wystąpienia promocyjne

Pobierz

I dzień – 17 września 2019 (wtorek)

Godziny Firma Prelegent Temat wystapienia
12:00-14:00

Hotel
Dębowiec

PTPiREE Warsztaty:  Istotne obowiązki dla OSD i OSP wynikające z wdrożenia kodeksów sieciowych – wstęp za zaproszeniami
12:00-14:00

WORD -sala 3

SONEL Roman Domański 1.  Pomiary rezystancji izolacji w diagnostyce obiektów elektro-energetycznych. Unikalne cechy miernika MIC-15k1
2.  Pomiary rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu. Zastosowania praktyczne
12:00-14:00

Sala
15/16
– ZIAD

PROZON dr Andrzej Piechocki Jak wydłużyć żywotność urządzeń elektroenergetycznych napełnionych SF6?
12:30-14:30

Sala
12/13
– ZIAD

Enel X Jacek Misiejuk, Dyrektor Zarządzający 1. Inteligentne ładowanie samochodów elektrycznych. Przełomowe rozwiązania Enel X – korzyści dla użytkowników
Smart EV charging. Groundbreaking Enel X solutions – benefits for users
– 12:30-13:30
2. DSR czyli jak zarobić na zdolności do redukcji zapotrzebowania lub wykorzystaniu agregatu rezerwowego – 13:30-14:30
12:30-15:30

Hala A
– II p

Bielsko-Bialski Oddział SEP Konferencja z okazji  100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich – wstęp za zaproszeniami
14:15-14:45

Sala
15/16
– ZIAD

PF ELECTRONIC Mateusz Pankowski Dedykowane rozwiązania firmy HIRSCHMANN dla branży energetycznej

II dzień – 18 września 2019 (środa)

Godziny Firma Prelegent Temat wystapienia
9:00-14:00

Sala 20 – ZIAD

WAGO Marcin Surma WAGO Grid Management
10.00-10.30
12.00-12.30
 10:00-12:00

Hala A – II p.

Polskie Stowarzyszenie Branży Elektroenergetycznej Liderzy czy statyści. Jaką rolę odegrają w transformacji energetycznej polskie firmy – debata
10:00-11:00

Sala 15/16 – ZIAD

SZANSA Paulina Tyczyńska ZWCAD 2020 odkryj nowe możliwości programu – projektuj szybciej i wydajniej
11:00-13:00

WORD – sala 3

ELHAND TRANSFORMATORY Jarosław Czornik 1. Elhand Power Quality – Harmonic Simulation Software
2. Filtry harmonicznych w przekształtnikowych układach napędowych  

11:15-12:15

Sala 15/16
– ZIAD

SEM Marcin Świetliński Wizualizacja procesów i monitoring linii produkcyjnych

11:15-13:15

Sala 12/13
– ZIAD

BITSTREAM Sp.z o.o. Synchronizacja czasu i częstotliwości w infrastrukturze IEC 61850 dla podstacji elektroenergetycznych. Wytyczne do projektowania
– spotkanie zamknięte

12:30-14:00

Sala 15/16
– ZIAD

ASE Sp. z o.o. Wojciech Gałczyński Efektywność energetyczna i jakość energii – szkolenie

12:30-14:00

Hala A – II p.

ZIAD, Rada Firm Przemysłu Elektrotechnicznego i Energetyki SEP, wraz z Partnerami (Tauron Dystrybucja, PSE SA, Instytut Energetyki) Konferencja:  Jakość dostaw wyrobów i robót w procesach realizacji inwestycji sieciowych 

 13:00-16:00

Hotel Dębowiec

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, PIGE, Pol-Lighting, SHE
Konferencja: Sanacja rynku od złej jakości produktów elektrotechnicznych i elektronicznych na terenie RP i UE

13:15-15:15

WORD – sala 3

SONEL

Roman Domański

1. Pomiary rezystancji izolacji w diagnostyce obiektów elektro-energetycznych. Unikalne cechy miernika MIC-15k1
2. Pomiary rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu. Zastosowania praktyczne

 13:30-15:30

Sala 12/13
– ZIAD

ENPROM

dr inż. S. Labocha

mgr inż. R. Czyż

Badania fundamentów i słupów w ramach Projektu nr POIR.01.01.01-00-0789/17
pn.: „Opracowanie nowego typoszeregu słupów energetycznych 400 kV oraz odpowiednich dla nich fundamentów, w tym fundamentów do zastosowania na gruntach o szczególnie niekorzystnych parametrach geotechnicznych”

14:15-16:15

Sala 15/16
ZIAD

EMITER Sp. z o.o. Robert Maczionsek Nowa i rewolucyjna linia falowników Huawei Fusion Solar oraz nowe trendy w modułach fotowoltaicznych JA Solar

14:15-14:45

Sala 20 ZIAD

ENERGOAUDYT Mateusz Pankowski Dedykowane rozwiązania firmy HIRSCHMANN dla branży energetycznej

15:00-16:00

Sala 20 ZIAD

ITR 1. Modułowa platforma dla Smart Power Grids
2. Mobilna aplikacja dla elektroenergetyki

15:45-17:45

Sala 12/13
ZIAD

EKTO Sławomir Staszak Innowacyjny rozłącznik średniego napięcia w izolacji próżniowej przystosowany do pracy w sieciach Smart Grid