Loading...
Ważne terminy2020-07-15T11:42:52+00:00

Ważne terminy

30.05.2020 

 • Termin przyjmowania zgłoszeń

14 dni

 • Termin wpłaty opłaty rejestracyjnej – 14 dni od daty wystawienia faktury

21 dni

 • Termin wpłaty zaliczki w wysokości 50% wartości wynajętej powierzchni wystawienniczej – w ciągu 21 dni po otrzymaniu od Organizatora „Potwierdzenia przyjęcia zamówienia”

8.05.2020

 • Termin uzyskania zniżki 10% wartości zamówionej powierzchni brutto, przy wpłacie całej należności

od 9.05.2020 do 30.05.2020

 • Termin uzyskania zniżki 5% wartości zamówionej powierzchni brutto, przy wpłacie całej należności

30.06.2020

 • Dzień, po którym wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi przy odwołaniu uczestnictwa

19.06.2020

 • Ostateczny termin przyjmowania wpisów do katalogu

30.06.2020

 • Dzień, do którego możliwa jest zmiana kwalifikacji stoiska na zabudowę własną

31.07.2020

 • Termin zamówienia wyposażenia dodatkowego oraz mediów (przyłącza elektryczne, wodno-kanalizacyjne, dostęp do sieci internetowej). Po tym terminie w/w zamówienie będzie realizowane tylko w miarę możliwości

31.07.2020

 • Termin przedstawienia planu stoiska z zaznaczeniem mediów, gdy stoisko jest realizowane przez Organizatora

31.07.2020

 • Termin dostarczenia dokumentacji i dokonania uzgodnień, gdy Wystawca zamierza postawić tymczasowy obiekt budowlany

31.07.2020

 • Termin zgłoszenia danych firmy – Wykonawcy Zabudowy w przypadku, gdy stoisko nie jest realizowane przez Organizatora,

31.07.2020

Termin przesłania do Biura Targów:

 • stoiska nie przekraczające standardowej wysokości 2,5m
  • plan zabudowy (z zaznaczeniem zamówionych mediów)
  • specyfikacja zastosowanych materiałów
 • stoiska przekraczające standardową wysokość 2,5m
  • projekt zabudowy
   • rzut poziomy ze wskazaniem miejsca lokalizacji elektrycznej tablicy rozdzielczej i podłączenia wody (jeżeli występuje)
   • rzut pionowy z określeniem wysokości poszczególnych elementów
  • projekt powinien także zawierać niezbędny opis i specyfikację zastosowanych materiałów wraz z kopiami atestów stwierdzających ich zgodność z polskimi przepisami przeciwpożarowymi
 • stoiska piętrowe
  • projekt zabudowy
  • obliczenia statyczne wraz z wyraźnym zaznaczeniem położenia elementów nośnych
  • dokumentacja powinna być zatwierdzona przez osoby posiadające uprawnienia do projektowania konstrukcji budowlanych

7.08.2020

 • Ostateczny termin przyjmowania reklam do katalogu

7.08.2020

 • Termin płatności pozostałej części należności za udział w Targach

 7.08.2020

 • Termin, po którym istnieje obowiązek uiszczenia pełnej kwoty za uczestnictwo
  i zamówione usługi przy odwołaniu uczestnictwa

20.08.2020

 • Termin zgłaszania osób obsługujących stoisko targowe

11.09.2020

 • Do tego dnia – wprowadzenie na teren targów eksponatów ciężkich lub wielkogabarytowych

 14.09.2020 (do godz. 9:00)

 •  Ostateczny termin zakończenia prac montażowych zabudowy stoiska

14-17.09.2020

 • Od godz. 20:00 w dniu 14.09.2020 do godz. 20:00 w dniu 17.09.2020 – Organizator zapewnia dozór obiektów targowych

18.09.2020

 • W ciągu 24 godzin od zakończenia targów – obowiązek demontażu eksponatów

19.09.2020

 • W ciągu 48 godzin od zakończenia targów – obowiązek likwidacji stoiska w przypadku, gdy nie jest realizowane przez Organizatora

Pobierz terminarz