ENERGETAB 2018 Bielsko-Biała 11 - 13 września
ENERGETAB – największe w Polsce targi elektrotechniki i energetyki


PIPT
Energetab - targi daja wiecej
Ogólnopolska kampania Polskiej Izby Przemysłu Targowego promuje ideę chodzenia na targi

Terminarz Energetab 2018

Pobierz terminarz terminarz energetab 2017


27.04.2018

Termin przyjmowania zgłoszeń

14 dni

Termin wpłaty opłaty rejestracyjnej - 14 dni od daty wystawienia faktury

21 dni

Termin wpłaty zaliczki w wysokości 50% wartości wynajętej powierzchni wystawienniczej - w ciągu 21 dni po otrzymaniu od Organizatora "Potwierdzenia przyjęcia zamówienia"

do 27.04.2018

Termin uzyskania zniżki 10% wartości zamówionej powierzchni brutto, przy wpłacie całej należności

31.05.2018

Dzień, po którym wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi przy odwołaniu uczestnictwa

15.06.2018

Ostateczny termin przyjmowania wpisów do katalogu

22.06.2018

Dzień, do którego możliwa jest zmiana kwalifikacji stoiska na zabudowę własną

13.07.2018

Termin zamówienia wyposażenia dodatkowego oraz mediów (przyłącza elektryczne, wodno-kanalizacyjne, dostęp do sieci internetowej). Po tym terminie w/w zamówienie będzie realizowane tylko w miarę możliwości

13.07.2018

Termin przedstawienia planu stoiska z zaznaczeniem mediów, gdy stoisko jest realizowane przez Organizatora

20.07.2018

Termin dostarczenia dokumentacji i dokonania uzgodnień, gdy Wystawca zamierza postawić tymczasowy obiekt budowlany

20.07.2018

Termin zgłoszenia danych firmy - Wykonawcy Zabudowy w przypadku, gdy stoisko nie jest realizowane przez Organizatora

20.07.2018

Termin przesłania do Biura Targów:
 • stoiska nie przekraczające standardowej wysokości 2,5m
  • plan zabudowy (z zaznaczeniem zamówionych mediów)
  • specyfikacja zastosowanych materiałów
 • stoiska przekraczające standardową wysokość 2,5m
  • projekt zabudowy
   • rzut poziomy ze wskazaniem miejsca lokalizacji elektrycznej tablicy rozdzielczej i podłączenia wody (jeżeli występuje)
   • rzut pionowy z określeniem wysokości poszczególnych elementów
  • projekt powinien także zawierać niezbędny opis i specyfikację zastosowanych materiałów wraz z kopiami atestów stwierdzających ich zgodność z polskimi przepisami przeciwpożarowymi
 • stoiska piętrowe
  • projekt zabudowy
  • obliczenia statyczne wraz z wyraźnym zaznaczeniem położenia elementów nośnych
  • dokumentacja powinna być zatwierdzona przez osoby posiadające uprawnienia do projektowania konstrukcji budowlanych

27.07.2018

Ostateczny termin przyjmowania reklam do katalogu

27.07.2018

Termin zgłoszenia zamiaru eksponowania ciężkich lub wielkogabarytowych eksponatów

10.08.2018

Termin płatności pozostałej części należności za udział w Targach

10.08.2018

Termin, po którym istnieje obowiązek uiszczenia pełnej kwoty za uczestnictwo i zamówione usługi przy odwołaniu uczestnictwa

18.08.2018

Termin zgłaszania osób obsługujących stoisko targowe

 7.09.2018

Do tego dnia - wprowadzenie na teren targów eksponatów ciężkich i wielkogabarytowych

10.09.2018

Do 24 godzin przed rozpoczęciem targów - zakończone prace montażowe zabudowy stoiska

10-13.09.2018

Od godz. 20:00 w dniu 10.09.2018 do godz. 20:00 w dniu 13.09.2018 - Organizator zapewnia dozór obiektów targowych

14.09.2018

W ciągu 24 godzin od zakończenia targów - obowiązek demontażu eksponatów

15.09.2018

W ciągu 48 godzin od zakończenia targów - obowiązek likwidacji stoiska w przypadku, gdy nie jest realizowane przez OrganizatoraZawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

tauron

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

MG
UM Bielsko-Biała
Prezydent Miasta Bielska-Białej
pse
logo pge eo
SEP
Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich
logo ptpiree
Polskie Towarzystwo Przesyłu
i Rozdziału Energii Elektrycznej


Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

logo pge
Izba Gospodarcza
Energetyki i Ochrony Środowiska

pse
pige
Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki
polska izba na rzecz kolei
Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

partner branzowy
Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki