ENERGETAB 2017 Bielsko-Biała 12 - 14 września 


PIPT
Energetab - targi daja wiecej
Ogólnopolska kampania Polskiej Izby Przemysłu Targowego promuje ideę chodzenia na targi

światowy dzień targów

Pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji

Uprzejmie informujemy wystawców, iż Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wskazał targi ENERGETAB 2017 jako wystawę, dającą pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego.

Tzw. prawo „pierwszeństwa z wystawy” jest ogłoszone tutaj (plik do pobrania w formacie pdf pdf)

Prosimy o zwrócenie uwagi, iż przed dokumentami "pierwszeństwa z wystawy" Urząd Patentowy RP stawia szereg wymagań:
I. Dowód pierwszeństwa wynikającego z wystawienia wzoru przemysłowego powinien zawierać:
  1. zaświadczenie kierownika wystawy o wystawieniu wzoru przemysłowego na danej wystawie; zaświadczenie zawiera nazwisko i imię lub nazwę wystawcy, nazwę, okres trwania i miejsce wystawy, datę wystawienia wzoru przemysłowego oraz stwierdzenie tożsamości wystawionego przedmiotu z załączoną ilustracją tego przedmiotu
  2. ilustracje wystawionego przedmiotu, ujawniające jego istotne cechy, poświadczone przez kierownika wystawy w sposób niebudzący wątpliwości, co do autentyczności treści tych dokumentów
  3. dokument stwierdzający charakter wystawy
Dowód pierwszeństwa może obejmować kilka odmian wzoru, jeżeli wszystkie te odmiany były wystawione na wystawie. Jeżeli przedmiotem wzoru przemysłowego jest wyrób włókienniczy, do dowodu pierwszeństwa mogą być dodatkowo dołączone próbki materiału włókienniczego poświadczone przez kierownika wystawy.

II. Dowód pierwszeństwa wynikającego z wystawienia wzoru użytkowego powinien zawierać:
  1. zaświadczenie kierownika wystawy o wystawieniu wzoru użytkowego na danej wystawie; zaświadczenie to powinno zawierać nazwisko i imię lub nazwę wystawcy, nazwę i miejscowość, okres jej trwania, datę wystawienia wzoru użytkowego, a także stwierdzenie tożsamości wystawionego przedmiotu z załączonym opisem i rysunkiem tego przedmiotu
  2. opis i rysunek wystawionego przedmiotu, ujawniających jego istotne cechy techniczne, poświadczone przez kierownika wystawy w sposób niebudzący wątpliwości co do autentyczności treści tych dokumentów
  3. dokument stwierdzający charakter wystawy.
W związku z powyższym wystawca, który ma zamiar skorzystania z prawa pierwszeństwa z wystawy ENERGETAB 2017 proszony jest o przygotowanie odpowiedniej dokumentacji oraz wcześniejszego powiadomienia ZIAD, o takim zamiarze, aby można było uzgodnić termin spotkania z rzecznikiem patentowym reprezentującym Organizatora targów i weryfikującym przedstawione przez Wystawcę dokumenty i przedmiot.

Treść formularza zgłoszeniowego można pobrać tutaj.
Prosimy o wypełnienie i podpisanie formularza w dwóch egzemplarzach, a następnie o dostarczenie go do Biura Targów.
Kontakt w sprawie dalszego postępowania z wykorzystaniem fachowej pomocy rzecznika patentowego pod nr tel . +48 693 117 164 – Marcin Borgieł (Biuro Zarządu ZIAD)

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

tauron

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

MG
UM Bielsko-Biała
Prezydent Miasta Bielska-Białej
pse
logo pge eo
SEP
Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich
logo ptpiree
Polskie Towarzystwo Przesyłu
i Rozdziału Energii Elektrycznej


Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

logo pge

pse
pige
Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki
polska izba na rzecz kolei
Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei


Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki