Loading...
Inkubator innowacyjności2020-07-14T12:02:08+00:00

Inkubator innowacyjności

Promuj swoje innowacyjne rozwiązania dla  klienta końcowego w naszym Ośrodku Doskonalenia Zawodowego.

Od 45 lat kształcimy specjalistów z branży energetycznej. Rocznie szkolimy kilka tysięcy osób, w tym ponad dwa i pół tysiąca pracowników z kluczowych podmiotów energetycznych w Polsce, takich jak: PSE, Tauron, Enea, Energa, PGE, PKP Energetyka oraz firm wykonawczych, uzyskuje uprawnienia energetyczne w naszym ośrodku.

Poprzez działania promocyjne podejmowane w ramach Inkubatora Innowacji, zyskują Państwo możliwość dotarcia ze swoim produktem do Klienta docelowego. Podczas szkoleń, uczestnicy, którzy w swojej codziennej pracy korzystają z podobnych rozwiązań, mają możliwość testowania innowacyjnych produktów oferowanych przez producentów skupionych w Inkubatorze Innowacji. Znając ich walory techniczne, klienci częściej wybierają produkty, z którymi mieli okazję pracować, które znają i które sprawdzili w warunkach pracy. Takie działania cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony naszych uczestników oraz realnie przekładają się na wzrost Państwa sprzedaży.

Zapraszamy do kontaktu:

Renata Płoskonka
tel. 33 81 38 307, 517 884 864