Loading...
Aktualności2020-08-24T09:01:33+00:00

Aktualności

24 sierpnia 2020 r. – rejestracja on-line


Aby wejść na teren targów nalży wcześniej zarejestrować się w systemie targowym.

16 lipca 2020 r. – już za 2 miesiące targi ENERGETAB


Trwają ostatnie przygotowania, aby tegoroczne targi ENERGETAB były w pełni bezpieczne zarówno dla około 300 Wystawców jak i Zwiedzających.
Zapraszamy wszystkich w dniach 15 – 17 września 2020 r. w godz. 9 – 17.

29 czerwca 2020 r. – osłona ochronna z pleksi


W obecnie panującej sytuacji oferujemy wynajęcie (w ramach zabudowy standardowej) lady z ekranem z pleksi: cena 290,00 zł netto.

Poniżej prezentujemy przykładowe aranżacje lady z osłoną ochronną.

27 czerwca 2020 r. – zalecenia sanitarne


Pobierz tekst

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na targach ENERGETAB 2020 w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce
(zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego)
UWAGA! Teren targów ENERGETAB to olbrzymia powierzchnia wystawiennicza, obejmująca ok. 4 ha. Na całym terenie pawilony namiotowe i stoiska plenerowe są rozlokowane równomiernie. Pozwala to na zapewnienie większych odległości pomiędzy zwiedzającymi, niż w przypadku stałych hal. Wpływa to w istotny sposób na zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników targów: Wystawców, Zwiedzających i Obsługi targów.

WEJŚCIE I WJAZD NA TEREN TARGÓW:
1. Odrębne drogi komunikacji dla uczestników wydarzenia – jedna dla gości wchodzących na teren targów, druga dla wychodzących.
2. Obowiązkowa rejestracja online wszystkich uczestników targów, w celu pozyskania danych osób przebywających na targach.
3. Bezdotykowa forma weryfikacji dokumentów wstępu w strefach wejścia i wjazdu.
4. Pomiar temperatury ciała w strefie wejścia na teren targów (o ile będzie to nadal zalecane przez GIS).
5. Wydzielone strefy kolejki do wejścia na teren targów w postaci linii, naklejek, tablic wskazujących kierunki tak, aby odległość pomiędzy osobami wynosiła minimum 2 m.
6. Zastosowanie systemu liczenia osób w celu weryfikacji liczby osób przebywających na terenie targów.
7. Weryfikacja czy wszyscy wchodzący na teren targów mają na twarzy maseczkę/przyłbicę oraz założone rękawiczki / zdezynfekowane dłonie (o ile będzie to nadal zalecane przez GIS).

TERENY WYSTAWIENNICZE:
1. Poszerzenie ciągów komunikacyjnych pomiędzy stoiskami wystawienniczymi do szerokości minimum 3 metrów.
2. Możliwość zakupu maseczek w przynajmniej jednym punkcie na terenie obiektu targowego.
3. Umieszczenie pojemników z preparatem dezynfekującym przy wszystkich wejściach, wraz z instrukcjami prawidłowej dezynfekcji.
4. Rezygnacja z roznoszenia ulotek na terenie targów i innych działań, które mogłyby sprzyjać tworzeniu się skupisk ludzi.

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA:
1. Ograniczenie liczby punktów obsługi do niezbędnego minimum poprzez umożliwienie w jak najszerszym zakresie obsługi online.
2. Wyposażenie punktów obsługi w osłony z plexi.
3. Bezpieczne strefy kolejki do punktów obsługi, w której oczekujący będą oddaleni od siebie o minimum 2 metry. Wyznaczenie miejsc (poprzez taśmy, słupki czy naklejki na podłodze) do zatrzymania się osób oczekujących na obsługę w odległości 2 metrów od osoby obsługującej.
4. Dezynfekcja powierzchni lady recepcyjnej oraz terminali płatniczych nie rzadziej niż co godzinę.

STOISKA WYSTAWIENNICZE:
1. Montaż i demontaż stoisk zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących dla firm zabudowujących i dostawców (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i zaleceniami GIS).
2. Wystawcy są zobowiązani do zapewnienia na stoiskach stosownych środków ochrony osobistej dla personelu oraz środków dezynfekujących.
3. Materiały dla gości i zwiedzających powinny być, w miarę możliwości, dostępne tylko w wersji online (na ekranach, w postaci plików).

STOISKA GASTRONOMICZNE:
Stoiska gastronomiczne (w tym restauracja) będą funkcjonować zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w tego typu obiektach.

HIGIENA PRZESTRZENI TARGOWYCH:
1. Zapewnienie odpowiedniej ilości urządzeń do higieny rąk w miejscach przebywania uczestników targów.
2. Regularne czyszczenie (nie rzadziej niż co 2 godziny) i dezynfekcja często dotykanych elementów infrastruktury: klamki, poręcze, balustrady, blaty z użyciem środków dezynfekujących.
3. Śmieci i odpady przechowywane będą w zamkniętych pojemnikach, regularnie czyszczonych i dezynfekowanych.
4. Regularne wietrzenie pomieszczeń.
5. Wyposażenie wszystkich toalet w płynne mydło, jednorazowe ręczniki papierowe. Regularna kontrola stanu asortymentu w toaletach oraz stanu toalet oraz wprowadzenie kart kontrolnych, z częstotliwością serwisu co godzinę.
6. Codzienna dezynfekcja obiektów targowych.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
1. Wprowadzenie ograniczenia liczby osób przebywających jednocześnie na terenach targowych, tj. 1 osoba na 2,5 m2.
2. Zapewnienie obecności zespołu medycznego na terenach targowych podczas wydarzenia.
3. Przeszkolenie personelu obsługującego wydarzenie targowe w zakresie zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa podczas przebywania uczestników na terenach targowych.
4. Wprowadzenie specjalnych procedur w stosunku do personelu obsługującego targi, polegających na codziennym wywiadzie epidemiologicznym wraz z pomiarem temperatury ciała oraz wyposażenie zatrudnionych osób w odpowiednie środki ochrony osobistej (maseczki/przyłbice, rękawiczki – o ile będzie to nadal zalecane przez GIS).
5. Zamieszczenie w widocznych miejscach materiałów edukacyjnych (w postaci plakatów, plansz na ekranach czy filmów instruktażowych) na temat higieny rąk i zachowania podczas kichania lub kaszlu (toalety, punkty obsługi klienta, strefy wejściowe) oraz utrzymywania odpowiedniego dystansu z innymi ludźmi i unikania uścisków dłoni.
6. Nadawanie komunikatów (radiowęzeł, telebimy) o zaleceniach sanitarnych obowiązujących podczas imprezy targowej.
7. Uruchomienie alarmowego numeru telefonu, dostępnego w czasie wydarzeń targowych, oznakowanie w widocznych miejscach informacji o tym numerze i zasadach korzystania.
8. W przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie targów wdrożone zostaną procedury ustalone przez Główny Inspektorat Sanitarny.

6 czerwca 2020 r. – Puchar Ministra Klimatu


Z satysfakcją informujemy, że targi ENERGETAB 2020 objął swoim Honorowym Patronatem Michał Kurtyka – Minister Klimatu. Nadto Puchar Ministra Klimatu stanowić będzie najwyższe wyróżnienie w konkursie „na szczególnie wyróżniający się produkt” prezentowany na targach.

29 maja 2020 r. – odmrożenie targów


TARGI zostały ODMROŻONE,
na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 29 maja 2020 r., od 6 czerwca ponownie można organizować wydarzenia targowe, kongresy, seminaria i konferencje przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich środków ostrożności zgodnych z wytycznymi GIS.

Przypominamy, ENERGETAB 2020 odbędzie się w terminie 15 – 17 września.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszym Biurem Targowym.
Kontakt: wystawa@energetab.pl +48 33 8138 230, 231, 232, 233